De visie van Symbiothic

Uw waterbeheer in kaart

Een wateraudit geeft inzicht in de waterstromen binnen uw organisatie. Een controle van de chemische eigenschappen van het water laat ons toe de waterkwaliteit te bevorderen met duurzame oplossingen.

Reduceer uw verbruik en kosten

Het verbruik van water wordt beïnvloed door kalkafzetting, corrosie en biofilm. Kennis en preventie van deze parameters leveren een positieve bijdrage op het reduceren van uw energiefactuur.

Onderzoek op luchtkwaliteit

Luchtbehandelingskanalen zijn vaak vervuild als gevolg van condensatie. Lucht die is vervuild met fijn stof veroorzaakt indirect allergieën en op termijn dus ziekteverzuim.