Biomassa onderzoek

Legionella heeft een biofilm nodig om te overleven. De ontwikkeling van biofilm is gerelateerd aan het debiet in de leidingen, vandaar het belang van biomassa onderzoek.

 

luchtbemonstering

Biomassa analyse

De ontwikkeling van een biofilm is in eerste instantie gerelateerd aan het debiet door de leidingen. Anderzijds zijn andere factoren zoals materiaalkeuze van de leidingen, lokale opwarming, lekkende terugslagkleppen vaak oorzaak van het ontstaan van een biofilm. De biofilm zal zich het sterkst ontwikkelen in dode leidingen of in leidingen met grote diameter en een laminaire flow. Kennis van de aanwezigheid van de biofilm en kennis van het debiet per uur in een leiding draagt bij tot het aanreiken van adequate oplossingen. Symbiothic beschikt over beide mogelijkheden, en kan deze in optie voor u uitvoeren.

Is er een Biofilm aanwezig?

Door middel van een biofilm scan, hetzij met analyse van de levende biomassa cATP, hetzij met Flow Cytometrie, wordt een volledig overzicht bekomen van de spreiding van de biomassa in een gebouw. Eenmaal de biomassa scan in kaart gebracht, kunnen de juiste structurele maatregelen voorgelegd worden.

Voorbeeld: voor een gebouw met een zeer complex leidingnet hebben wij vastgesteld dat lekkende terugslagkleppen aan mengkranen oorzaak waren van een Legionella besmetting. De mengkranen zijn allen vervangen geworden. Vervolgens is een intensief spoelprogramma gestart, en is de concentratie aan Legionella aanzienlijk gereduceerd.

Wat is het debiet in onze leidingen?

Door middel van een clamp-on debietsmeter wordt een reëel waterverbruik per uur in beeld gebracht. Indien in een leiding het debiet > 1,5 m/sec , en bij voorkeur > 2 m/sec, is de kans op biofilmvorming gering.

Echter indien vastgesteld wordt dat in deelleidingen het debiet < 1 m/sec is de kans op een biofilm groei zeer hoog. Het is belangrijk om deze zones in kaart te brengen, daar welke desinfectie ook - hetzij thermisch hetzij chemisch - het resultaat van de desinfectie hierdoor sterk kan worden beïnvloeden.

Het resultaat van een desinfectie methode is in functie van de contacttijd x de concentratie

Voorbeeld: Een thermische desinfectie heeft pas resultaat als een leiding gedurende minimaal 20 minuten gespoeld wordt aan 60 °C.

Werkingsprincipe: Met een ultrasoon debietsmeter wordt gedurende 1 week, weekend inbegrepen, het waterverbruik geregistreerd, eerst op de hoofdleiding , en vervolgens op de deelleidingen. Uit de gegevens die hieruit verkregen worden, kan bepaald worden of een nog fijnere analyse noodzakelijk is.


a
a

neutraal en onafhankelijk wateradvies

streven naar milieuvriendelijke technologieën