Legionella en biofilm in drinkwater

Leven betekent energie benutten. De voedingsstoffen die wij opnemen bevatten energie. Deze energiebron is de ATP : Adenosine-Tri-Phosphate.  Ook micro-organismen hebben dezelfde energiebron.

Elk water kan Legionella bevatten

Het is gekend dat Legionella een biofilm nodig heeft om te overleven.  Biofilm is een slijmerige massa die zich ontwikkelt door de interactie van bacteriën en onzuiverheden (polysacchariden) in  het water en de leidingen. Het hecht zich aan de wanden van leidingen, kranen, opslagvaten, expansievaten. Onder die gehechte biofilm kan zich corrosie voordoen. Het vrijkomende ijzer is op zich een voedingsbodem voor biofilm.

Biofilm die zich afzet op warmtewisselaars is een prima isolator. Een biofilm met < 1 mm dikte,  heeft een isolerend vermogen dat 5 x hoger ligt dan 1 mm kalk. Kalkafzettingen zijn ideale schuilplaatsen voor Legionella.

De levende biomassa , genoemd cATP,  in het leidingnet kan gemeten worden.
Door aandacht te geven aan de opbouw van het leidingnet, de chemische en microbiologische samenstelling van het water, kan de ontwikkeling van biomassa als voedingsbodem voor Legionella voorkomen of sterk beperkt worden.

a

neutraal en onafhankelijk wateradvies

streven naar milieuvriendelijke technologieën