U kunt op ons een beroep doen voor het laten uitvoeren van o.a. volgende metingen:

  • solventen (captatie op actieve kool of silicagel)
  • deeltjes; stof: gravimetrie; metaaldosering; siliciumdioxide;….
  • aldehyden (formaldehyde; glutaaraldehyde; ….)
  • diisocyanaten (TDI; MDI; ….)
  • zuren; basen; ……. (impingermetingen)
  • ethyleenoxide; narcosegassen (ziekenhuizen)
  • ...

Wij beschikken over de nodige apparatuur en kalibratiemateriaal voor de staalname. De rapportering gebeurt conform de meetnorm NBN EN 689. Elk meetrapport bevat een uitgebreide beschrijving van de werkplaatsomstandigheden; gegevens in verband met de kwaliteitsborging; toetsing van het resultaat t.o.v. de geldende grenswaarden.

Apparatuur:

Daarnaast beschikt Symbiothic over toestellen met onmiddellijke aflezing (bv. voor koolmonoxide) en over verkleurende buisjes (momentmetingen om piekblootstellingen te evalueren).